Vyhlášení Ocenění v oblasti školství za školní rok 2023/24

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlašuje 9. ročník výzvy k podávání návrhů na udělení Ocenění za školní rok 2023/2024.

Ocenění nominují jednotliví ředitelé základních a mateřských škol, které zřizuje město Plzeň a v otevřených kategoriích i veřejnost. Ocenění je uděleno jednotlivci a může být uděleno i in memoriam, bude udělováno za významnou činnost nebo počin, který přispěl k rozvoji školy, základního a mateřského školství v kompetenci města Plzeň.

 

Ocenění bude pro školní rok 2023/2024 vyhlášeno v 6 kategoriích:

  1. Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy“) – otevřená kategorie pro veřejnost
  2. Pedagog roku základní školy – otevřená kategorie pro veřejnost
  3. Pedagog roku mateřské školy – otevřená kategorie pro veřejnost
  4. Provozní zaměstnanec roku – otevřená kategorie pro veřejnost
  5. Mecenáš plzeňského školství
  6. Mimořádný počin plzeňského školství – otevřená kategorie pro veřejnost

Žádáme veřejnost a jednotlivé ředitele mateřských a základních škol zřizovaných statutárním městem Plzeň, aby zasílali návrhy nominací jednotlivých kategorií. Návrhy na udělení Ocenění za školní rok 2023/2024 mohou v otevřených kategoriích předkládat fyzické i právnické osoby, v kategorii Mecenáš plzeňského školství předkládají návrhy ředitelé škol případně zřizovatel.

 

Nominace na cenu musí být podána písemnou či elektronickou formou (formulář k vyplnění viz níže). Součástí přihlášky je zdůvodnění, proč navrhujete kandidáta na ocenění – max. 1 A4.

 

Nominace se podávají do 13. května 2024 na adresu:

Statutární město Plzeň

Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMP
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

nebo prostřednictvím elektronického formuláře zaslaného na el. adresu: solcova@plzen.eu. Rozhodující je datum odeslání.

 

Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 11. 6. 2024 ve 14.00 h za účasti představitelů vedení města.

Vyhlášení Ocenění 2023 24

Formulář k nominaci

Mohlo by vás zajímat

15. 04. 2024 | Iva Turková |

Vyhlášení Ocenění v oblasti školství za školní rok 2023/24

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlašuje 9. ročník výzvy k podávání návrhů na…

13. 03. 2024 | Alena Zajíčková |

Zápisy do MŠ zřizovaných městem Plzeň pro školní rok 2024/25

Sběr žádostí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných městem Plzeň proběhne ve dnech 6. 5. – 7. 5. 2024.…

21. 02. 2024 | Iva Turková |

Termíny zápisů do 1. tříd ZŠ zřizovaných statutárním městem Plzeň pro školní rok 2024/2025

Viz níže jsou zveřejněny termíny zápisů do 1. tříd základních škol, které jsou zřizované statutárním městem Plzeň pro školní rok…