Distanční vzdělávání MŠ

Výukové materiály pro distanční vzdělávání nejen předškoláků v mateřských školách, které připravili pedagogičtí pracovníci mateřských škol. Materiály jsou členěny podle ročního období a pravidelně aktualizovány pro právě aktuální roční dobu.

Přihlášení

Tato neveřejná část webových stránek je určena rodičům a zákonným zástupcům dětí navštěvujících mateřské školy na území města Plzně a zřízených městem Plzeň nebo Krajským úřadem Plzeňského kraje. Pro získání přihlašovacích údajů kontaktujte školu, kterou Vaše dítě navštěvuje.

Zajímavé odkazy

Distanční vzdělávání ZŠ

Aktuální výukové materiály  pro distanční vzdělávání na základních školách jsou zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých základních škol.

Seznam základních škol