O nás

Tento portál s informacemi o plzeňských školách připravil Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně společně se Správou informačních technologií města Plzně (SITMP) a měl by být pomocníkem jak rodičům, tak i pedagogům. Město Plzeň intenzivně podporuje využití moderních technologií ve výuce.

Co na portále najdete?

Najdete zde zejména informace o plzeňských základních a mateřských školách na území města a zřízených městem Plzeň nebo Krajským úřadem Plzeňského kraje. Informace o školách je možné přehledně filtrovat. Dále jsou zde k dispozici i výukové materiály pro distanční vzdělávání nejen předškoláků v mateřských školách, které připravili pedagogičtí pracovníci mateřských škol.

Centrum robotiky

Naším cílem je vhodně zařazená a smysluplně používaná technika v procesu výuky na základních a mateřských školách. Práce s moderními didaktickými prostředky probouzí zájem žáků, učivo je zprostředkováno srozumitelněji a především rozvíjí jejich myšlení. Chceme podpořit učitele v ovládání interaktivních pomůcek a tvorbě zajímavých výukových materiálů, které žákům i pedagogům usnadní a zpříjemní proces vzdělávání.

 

Chci vědět více

Pro rodiče

Seznam škol a jídelen

Plzeňské základní a mateřské školy na území města a zřízené městem Plzeň nebo Krajským úřadem PK.

Škola online

Přihlášení do interaktivního systému školní agendy.

Stravné

Přihlášení do systému pro objednávání stravy ve školní jídelně.

Výukové materiály

Užitečné odkazy na materiály pro podporu výuky v MŠ i ZŠ.

Nabídka kroužků

Kroužky Centra robotiky pro děti od 6 let se zaměřením na robotiku, techniku, přírodní vědy, elektroniku, programování a další.

Další

Centrum robotiky je místem vzdělávání, podpory a volnočasových aktivit v oblasti digitálních technologií.

Pro učitele

Vzdálená plocha

Připojení do školního prostředí (jen pro učitele) – pro školy s Windows 10.

Semináře pro pedagogy

Vzdělávání pedagogů a podpora využívání informačních technologií k výuce patří mezi klíčové aktivity Centra robotiky.

Vybavení pro výuku

Díky podpoře technického vzdělávání ze strany města patří plzeňské školy mezi nejlépe vybavené školy v ČR.

Exkurze

Přijďte se podívat s celou vaší třídou do CR, které nabízí velké množství témat a činností, které dokáží zaujmout děti každého věku.

Soutěže pro žáky i učitele

Soutěže zaměřené na využívání digitálních technologií v běžném živote určené žákům i pedagogům, dětem i dospělým.

Další

Přehled oblastí podpory pedagogů ve využívání informačních a digitálních technologií ve výuce.