Kontakt

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Magistrátu města Plzně

Technicky zajišťuje: Správa informačních technologií

města Plzně