ZŠ Újezd

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: Základní škola Plzeň – Újezd, Národní 1, příspěvková organizace
Krátký název zařízení ZŠ Újezd
Adresa (odkaz na mapu) Národní 1, 312 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 4
Školský obvod Plzeň - 4
Ředitel(ka) Mgr. Helena Fenclová
Telefon 378 027 042
E-mail skola@zsujezd.plzen-edu.cz
Web http://www.zsujezdplzen.cz/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Škola pro Tebe
Kapacita školy podle školského rejstříku 204
Kapacita školní jídelny výdejna - 150 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 25
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 1 / 29
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Rozšířená výuka předmětů
  • Anglický jazyk v 1. a 2. třídě
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ne
Školní družina

Kapacita: 146

  • 6.30 – 7.40 h
  • 11.30 – 16.30 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ano

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
  • Školní časopis
  • Počítačový
Kroužky sportovní
  • Házená (spolupráce s TJ Sokol Plzeň – Újezd)
Kroužky hudební
  • Flétna a zpívání
Kroužky výtvarné Ne
Kroužky ostatní
  • Vaření a stolování
  • Tanečně – dramatický
Zpět na výpis