Masarykova ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace
Krátký název zařízení Masarykova ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Jiráskovo náměstí 10, 326 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 2 - Slovany
Školský obvod Plzeň - 2
Ředitel(ka) PaedDr. Antonín Herrmann
Telefon 378 028 680
E-mail ZSMa@mzs.plzen-edu.cz
Web http://masarykovazs.cz/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Škola pro Evropu
Kapacita školy podle školského rejstříku 488
Kapacita školní jídelny 562 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 25
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 2 / 27
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina, Francouzština
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Rozšířená výuka předmětů
  • anglický jazyk od 1. ročníku
  • informatika od 4. ročníku
  • základy robotiky (2. – 5. r.)
  • robotika (6. – 8. r.)
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Bezbariérový přístup je možný do přízemí a suterénu budovy po vybudované nájezdové plošině z areálu školního dvora – přístup je do školní jídelny v suterénu, do PC učebny v přízemí – zde se také nachází bezbariérové WC. Pro vnitřní bezbariérový pohyb byl pořízen schodolez.

Školní družina

Kapacita: 180

  • 6.00 – 7.45 h
  • 11.40 – 16.30 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ano

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné
  • rozšířená výuka informačních a komunikačních technologií (výuka informatiky již od 4. ročníku)
  • rozšíření technické výchovy na II. stupni – 2 hodiny týdně v 6. – 9. roč.
  • environmentální výchova (školní zahrada v zahradě dominikánského kláštera)

Kroužky

Kroužky vzdělávací

podrobný rozpis na webových stránkách školy

Kroužky sportovní Ano
Kroužky hudební Ano
Kroužky výtvarné Ano
Kroužky ostatní Ano
Zpět na výpis