Bolevecká ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace
Krátký název zařízení Bolevecká ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 1
Školský obvod Plzeň - 1
Ředitel(ka) Mgr. MgA. Filip Horák
Telefon Ústředna: 378 028 901, Sekretariát: 378 028 922
E-mail skola@bzs.plzen-edu.cz
Web http://www.boleveckazs.cz/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Bolevecké základní školy Plzeň
Kapacita školy podle školského rejstříku 700
Kapacita školní jídelny 1 400 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 25
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 2 / 22
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Rozšířená výuka předmětů Ne
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ano

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Vstup do školy bezbariérový, ve vnitřních prostorách bezbariérovost zajištěna použitím schodolezu.

Školní družina

Kapacita: 370

 • 6.00 – 9.00 h
 • 11.40 – 16.30 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport
 • házená
 • volejbal
 • fotbal
Další zaměření - výchovy
 • hudební
 • výtvarná
Další zaměření - cizí jazyky
 • Aj od 1. třídy
Další zaměření - jiné
 • Mezinárodní program DofE

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Příprava k přijímacím zkouškám
 • Čtenářský kroužek
Kroužky sportovní
 • Tenis
 • Míčové hry
 • Relaxační cvičení
Kroužky hudební
 • Kroužek lidových písní a tanců Boleváček
 • Hra na flétnu
Kroužky výtvarné
 • Výtvarný kroužek
Kroužky ostatní
 • Logopedický kroužek
Zpět na výpis