4. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 4. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Kralovická 12, 301 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 1
Školský obvod Plzeň - 1
Ředitel(ka) Mgr. Jitka Mejcharová
Web https://zs4.plzen.eu
Telefon 378 028 350
E-mail skola@zs4.plzen-edu.cz

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program 4. ZŠ Plzeň
Kapacita školy podle školského rejstříku 990
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Speciální třídy Ne
Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Celá škola je postavena jako bezbariérová, k dispozici je nákladní výtah, sociální zařízení pro tělesně postižené, venkovní nájezdové rampy.

Zajištění dietního stravování Ne
Školní družina

Kapacita: 500

 • 6.00 – 8.00 h (v případě děleného vyučování do 8.45 h)
 • 11.40 – 17.00 h
Školní klub Ano
Průměrný počet žáků na třídu 24
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 4/22
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina
Rozšířená výuka předmětů
 • Matematicko – přírodovědné zaměření (6. – 9. r.)
 • Anglický jazyk (1. – 7. r.)
 • Tělesná výchova (1. – 9. r.)
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Kapacita školní jídelny 1 000 stravovaných

Zaměření

Další zaměření - sport

Všeobecně sportovní, florbal, hokejbal, aerobic, sportovní bloky, míčové hry, judo, bruslení, in-line, plavání, lehká atletika 1. – 9. r.

Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky

Aj od 1. ročníku

Další zaměření - jiné

Matematicko – přírodovědné (6. -9. r.)

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • E-Twinning
 • Příprava na přij. zkoušky Ma, Čj
 • Robotika a programování
 • Mladý zdravotník
 • Jazykový klub
 • PC hrátky
 • Šití
 • Cestování
Kroužky sportovní
 • Judo
 • Stolní tenis
 • Basketbal
 • Turistika
 • Florbal
 • Disco Dance
Kroužky hudební Ne
Kroužky výtvarné
 • Barvínek
 • Malířák
Kroužky ostatní
 • Deskové hry
Zpět na výpis