34. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 34. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Gerská 32, 323 23 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 1
Školský obvod Plzeň - 1
Ředitel(ka) Mgr. Bc. Jiří Rymeš
Telefon 378 028 801
E-mail zs34@zs34.plzen-edu.cz
Web https://zs34.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Škola pro Vaše děti
Kapacita školy podle školského rejstříku 720
Kapacita školní jídelny 850 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 24
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 2 / 20
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina, Ruština
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Rozšířená výuka předmětů Ne
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Částečně – bez školní jídelny, některých učeben 1. stupně a heren školní družiny.

Školní družina

Kapacita: 180

 • 6.00 -7.40 h
 • 11.40 – 16.30 h
Školní klub Ano
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport
 • basketbal
 • pozemní hokej (v rámci zájmové činnosti)
Další zaměření - výchovy
 • hudební výchova (pěvecké sbory)
Další zaměření - cizí jazyky
 • Aj od 1. ročníku
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Seminář z Čj
 • Seminář z matematiky (příprava k přijímacím zkouškám)
 • Přírodovědný
 • Aj
 • Počítače hravě
Kroužky sportovní
 • Sportovní hry
 • Plavání
 • Stolní tenis
Kroužky hudební
 • Pěvecký sbor Jiřičky
Kroužky výtvarné
 • Keramika
 • Šikovné ruce
 • Výtvarný
Kroužky ostatní
 • Veselé vaření
 • Hravé dějiny
 • Společenské hry
 • Deskové hry
Zpět na výpis