33. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 33. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) T. Brzkové 31, 318 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 3
Školský obvod Plzeň - 3
Ředitel(ka) Mgr. Radek Růžička
Telefon 378 027 411
E-mail zs33@zs33.plzen-edu.cz
Web http://www.zs33plzen.cz/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 33. ZŠ Plzeň
Kapacita školy podle školského rejstříku 730
Kapacita školní jídelny 800 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 22
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 3 / 18
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina, Ruština
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Rozšířená výuka předmětů Ne
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)
 • bezbariérový přístup do plaveckého bazénu : – vstup, WC, vnitřní prostory bazénu, vstup do bazénu (rampa)
 • bezbariérový přístup do školy : – vstup hlavním vchodem, WC, třída, šatna (v přízemí školy)
Školní družina

Kapacita: 300

 • 6.00 – 7.40 h
 • 11.40 – 17.00 h
Školní klub Ano
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport
 • fotbal (Regionální fotbalová akademie Plzeň, FC Viktoria Plzeň a ostatní)
 • florbal (Florbalová škola Plzeň)
 • aerobní pohybové formy (Pohybové studio JaR Plzeň)

ve třídách se sportovním zaměřením jsou zastoupeny i další sporty:

 • tenis
 • stolní tenis
 • plavání
 • triatlon
 • synchronizované plavání
 • lehká atletika
 • lukostřelba
 • softbal
 • gymnastika
 • moderní gymnastika
 • aerobik / tanec
 • házená
 • moderní pětiboj
 • volejbal
 • hokej
 • bojové sporty
 • americký fotbal
 • cyklistika
 • basketbal
 • judo
 • hokejbal
 • jezdectví
 • cheerleaders
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • široká škála kroužků je zveřejněna na webových stránkách školy
Kroužky sportovní Ne
Kroužky hudební Ne
Kroužky výtvarné Ne
Kroužky ostatní Ne
Zpět na výpis