31. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 31. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) E. Krásnohorské 10, 323 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 1
Školský obvod Plzeň - 1
Ředitel(ka) Mgr. Miluše Kurzová
Telefon 378 028 765
E-mail zs31@zs31.plzen-edu.cz
Web https://zs31.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Škola pro 21. století
Kapacita školy podle školského rejstříku 920
Kapacita školní jídelny 1 000 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 24
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 4 / 24
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Rozšířená výuka předmětů
 • tělesná výchova
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Škola je plně bezbariérová, plošiny, WC pro TP žáky, spec. učebna pro TP žáky.

Školní družina

Kapacita: 360

 • 6.00 – 7.40 h
 • 11.40 – 16.30 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport
 • házená
 • judo
 • gymnastika
 • lední hokej
 • lehká atletika
 • sportovní třídy 6. – 9. r.
 • na I. st. je v každém ročníku 1 třída se sportovním zaměřením
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné

Škola úspěšně integruje tělesně postižené žáky (na škole působí 10 asistentů pedagoga pro tyto žáky).

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Anglický jazyk
 • Informatika
 • Příprava na přij. zkoušky z Čj a Ma pro 9. r. a V. A
Kroužky sportovní
 • Zumba a aerobic
 • Košíková
 • Sportovní gymnastika
 • Všestranná sportovní příprava
 • Míčové hry
Kroužky hudební
 • Flétničky
Kroužky výtvarné Ne
Kroužky ostatní
 • Brain jogging – pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
 • Badatelský přírodovědný kroužek
 • Dopravní výchova
Zpět na výpis