28. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 28. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Rodinná 39, 312 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 4
Školský obvod Plzeň - 4
Ředitel(ka) Mgr. Bc. Pavla Jedličková
Telefon 378 028 880
E-mail skola@zs28.plzen-edu.cz
Web https://zs28.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Tvořivá škola pro všechny
Kapacita školy podle školského rejstříku 748
Kapacita školní jídelny 750 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 25
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 3 / 25
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina, Ruština
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Rozšířená výuka předmětů
 • tělesné výchovy
  1. na I. stupni Pohybové hry
  2. na II. stupni Sportovní hry
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ano
Školní družina

Kapacita: 300

 • 6.00 – 8.00 h
 • 11.40 – 17.00 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport

Rozšířená výuka Tv:

 • od 1. ročníku o 1 hodinu Pohybových her na I. stupni
 • v 6.  ročníku o 1 hodinu Sportovních her
Další zaměření - výchovy
 • Keramika –  nepovinný předmět od 2. ročníku
 • Dramatická výchova – 1 hodina v 8. ročníku
 • Sborový zpěv – nepovinný předmět od 1. ročníku
Další zaměření - cizí jazyky
 • Anglický jazyk od 1. ročníku
 • Německý jazyk nebo Ruský jazyk v 7. – 9. ročníku po 2 hodinách
Další zaměření - jiné
 • Výuka Informatiky ve 4. – 9. r.
 • Počítačová grafika v 7. r.

Kroužky

Kroužky vzdělávací Ne
Kroužky sportovní Ne
Kroužky hudební Ne
Kroužky výtvarné Ne
Kroužky ostatní Ne
Zpět na výpis