26. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 26. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Skupova 22, 301 00 Plzeň. Odloučené pracoviště ZŠ Litice, Přeučilova 12, Plzeň-Litice
Městský obvod MO Plzeň 3, MO Plzeň 6 - Litice
Školský obvod Plzeň - 3, Plzeň - 6
Ředitel(ka) Mgr. Eva Švolbová
Telefon 378 028 631
E-mail skola@zs26.plzen-edu.cz
Web https://www.zs26plzen.cz/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Tvořivě pro život
Kapacita školy podle školského rejstříku 725
Průměrný počet žáků na třídu 26
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 4 / 23
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Rozšířená výuka předmětů Ne
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Instalace pojízdného zařízení – boční schodiště a tělocvična školy.

Školní družina

Kapacita: 460

ZŠ Skupova

 • 6.00 – 8.45 h (v případě  děleného vyučování )
 • 11.45-17.00 h

ZŠ Litice

 • 6.00 – 7.40 h
 • 11.45 – 17.00 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport
 • Tenisová akademie
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Anglický jazyk
 • Mladý záchranář
 • Příprava na přijímací zkoušky Čj, Ma
Kroužky sportovní
 • Sportovní hry
 • Stolní tenis
 • Gymnastika
 • Basketbal
 • Aerobic
 • Sportovně – turistický kroužek
Kroužky hudební Ne
Kroužky výtvarné
 • Klub keramiky
 • Klub paličkování
 • Klub tvořivá dílna
Kroužky ostatní
 • Šachy
Zpět na výpis