25. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 25. základní škola, Chválenická 17, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 25. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 2 - Slovany
Školský obvod Plzeň - 2
Ředitel(ka) Mgr. Eliška Syřínková
Telefon 378 028 470
E-mail skola@zs25.plzen-edu.cz
Web https://zs25.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Škola Fair Play – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Kapacita školy podle školského rejstříku 960
Kapacita školní jídelny 1 200 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 26
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 4 / 25
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina, Ruština
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Rozšířená výuka předmětů
 • Tělesná výchova se zaměřením na badminton, basketbal a golf
 • Hudební a výtvarná výchova
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ano
Školní družina

Kapacita: 550

 • 6.00 – 7.45 h
 • 11.45 – 17.00 h
Školní klub Ano
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport
 • badminton
 • basketbal
 • golf
 • florbal
 • lezení
Další zaměření - výchovy
 • výtvarná
 • dramatická
 • hudební
Další zaměření - cizí jazyky
 • anglický jazyk od 1. třídy
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Kroužek Aj
 • Kroužek Fj
 • Informatika
 • Fyzikální k.
 • Zdravověda
 • Logické myšlení
Kroužky sportovní
 • Badminton
 • Basketbal
 • Golf
 • Lezení a bouldering
 • Softball
 • Aerobic
 • Jóga
Kroužky hudební
 • 2 pěvecké sbory
Kroužky výtvarné
 • Šikulky
 • Keramický kroužek
Kroužky ostatní
 • Společenský
 • Divadelní
 • Dramatický
Zpět na výpis