25. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 25. základní škola, Chválenická 17, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 25. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 2 - Slovany
Školský obvod Plzeň - 2
Ředitel(ka) Mgr. Eliška Syřínková
Telefon 378 028 470
E-mail skola@zs25.plzen-edu.cz
Web https://zs25.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Škola Fair Play – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Kapacita školy podle školského rejstříku 960
Kapacita školní jídelny 1 200 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 25
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 5 / 24
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina, Ruština
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Rozšířená výuka předmětů
 • Tělesná výchova se zaměřením na badminton, basketbal a golf
 • Hudební a výtvarná výchova
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ano
Školní družina

Kapacita: 550

 • 6.00 – 7.45 h
 • 11.45 – 17.00 h
Školní klub Ano
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport
 • badminton
 • basketbal
 • golf
 • florbal
 • lezení
Další zaměření - výchovy
 • výtvarná
 • dramatická
 • hudební
Další zaměření - cizí jazyky
 • anglický jazyk od 1. třídy
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Kroužek AJ pro žáky 1. a 2. ročníku
 • Kroužek francouzštiny pro žáky 6. – 9. ročníku
 • DIGI kroužek pro žáky 4. – 7. ročníku
 • Kroužek informatiky pro žáky 1. – 3. ročníku
 • Přírodovědný kroužek pro žáky 2. a 3. ročníku
 • Kroužek logického myšlení pro žáky 3. – 9. ročníku
 • Kroužek fyzikálního pokusohraní pro žáky 4. – 7. ročníku
Kroužky sportovní
 • Sportík – kroužek pro žáky 1. – 3. ročníku
 • Badmintonový kroužek pro žáky 1. – 4. ročníku
 • Basketbalový kroužek pro žáky 1. – 5. ročníku
 • Kroužek florbalu pro žáky 3. – 5. ročníku
 • Kroužek boulderingu pro žáky 3. – 7. ročníku
 • Kroužek lezení na laně pro žáky 3. – 9. ročníku
 • Kroužek jógy pro žáky 1. – 5. ročníku
 • Kroužky aerobiku pro žáky 1. – 5. ročníku
 • Kroužek sportovního a společenského tance pro žáky 1. – 5. ročníku
 • Golfový kroužek pro žáky 1. – 5. ročníku
 • Kroužek baseballu pro žáky 1. – 5. ročníku
Kroužky hudební
 • Zpěváčci – sbor žáků 1. a 2. ročníku
 • Rolničky – sbor žáků 3. – 5. ročníku
 • Sbor II. stupně
Kroužky výtvarné
 • Šikulky – kroužek pro žáky 2. – 5. ročníku
 • Keramický kroužek pro žáky 2. – 5. ročníku
Kroužky ostatní
 • Logopedická nápravná péče pro žáky 1. a 2. ročníku
 • Divadelní kroužek PROPADLO pro žáky 3. – 5. ročníku
 • Divadelní kroužek DIVIDLO pro žáky 6. – 9. ročníku
 • Chovatelský kroužek pro žáky 3. – 9. ročníku
Zpět na výpis