22. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 22. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Na Dlouhých 49, 312 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 4
Školský obvod Plzeň - 4
Ředitel(ka) Mgr. Božena Světlíková
Telefon 378 028 731 – ústředna
E-mail skola@zs22.plzen-edu.cz
Web https://www.22zsplzen.cz/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Radost z vědění, radost ze života
Kapacita školy podle školského rejstříku 780
Kapacita školní jídelny 950 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 26
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 3 / 25
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina, Francouzština, Ruština, Španělština
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Rozšířená výuka předmětů
 • Cizí jazyk – od 6. ročníku
 • Tělesná výchova – od 6. ročníku
 • Přírodovědné předměty – od 6. ročníku
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ano

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ano
Školní družina

Kapacita: 330

 • 6.00 – 8.00 h
 • 11.40 – 17.00 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ano

Zaměření

Další zaměření - sport
 • tělesná výchova
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky
 • anglický
 • německý
 • francouzský
 • španělský
Další zaměření - jiné
 • přírodní vědy

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Francouzština
Kroužky sportovní
 • Bojová umění
 • Lakros
 • Fotbal
 • Tenis
 • Florbal
 • Atletika
 • Moderní tanec
 • Street dance
Kroužky hudební Ne
Kroužky výtvarné Ne
Kroužky ostatní
 • Modelářský (Merkur)
Zpět na výpis