21. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace – odloučené pracoviště Ruská 2070/81, Plzeň
Krátký název zařízení 21. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 2 - Slovany
Školský obvod Plzeň - 2
Ředitel(ka) Mgr. Martin Prokop
Telefon 378 028 441
E-mail prokopma@zs21.plzen-edu.cz
Web https://www.21zsplzen.cz/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Brána jazyků otevřená
Kapacita školy podle školského rejstříku 946
Kapacita školní jídelny 1 000 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 26
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 4 / 26
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina, Francouzština
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Rozšířená výuka předmětů
 • Aj
 • Nj
 • Fj

 

Speciální třídy

Od školního roku 2020/21 je na škole zahájena bilingvní výuka (výuka v cizím jazyce). Ve třídách  (I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B, IV. A, IV. B) se výtvarná výchova vyučuje v anglickém jazyce.

Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ne
Školní družina

Kapacita: 450

 • 6.00 – 8.00 h
 • 11.40 – 17.00 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Nevšední nápady se Zuzkou
Kroužky sportovní
 • Florbal
 • Minizumba
 • Šachy
 • Jóga
 • Děti v pohybu
Kroužky hudební
 • Flétny (začátečníci,  pokročilí)
 • Divadelní
Kroužky výtvarné
 • Tvořeníčko
 • Látkohrátky
 • Kreativní dílna Matlafous

 

Kroužky ostatní Ne
Zpět na výpis