20. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 20. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Brojova 13, 32600 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 2 - Slovany
Školský obvod Plzeň - 2
Ředitel(ka) Mgr. Zdeněk Kreidl
Telefon 378 028 530
E-mail KreidlZd@zs20.plzen-edu.cz
Web https://zs20.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Škola JIStoty - Jazyk, Informatika, Sport
Kapacita školy podle školského rejstříku 660
Kapacita školní jídelny 600 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 25
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 3 / 23
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Rozšířená výuka předmětů
  • tělesná výchova
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ano
Školní družina

Kapacita: 300

  • 6.00 – 7.40 h
  • 11.40 – 17.00 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport
  • kopaná
  • basketbal
Další zaměření - výchovy
  • specializovaná výtvarná výchova
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací Ne
Kroužky sportovní Ne
Kroužky hudební Ne
Kroužky výtvarné Ne
Kroužky ostatní Ne
Zpět na výpis