2. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 2. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Schwarzova 20, 301 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 3
Školský obvod Plzeň - 3
Ředitel(ka) Mgr. Jaroslava Kuklová
Web https://zs2.plzen.eu/
Telefon 378 027 116
E-mail Kuklovaja@zs2.plzen-edu.cz

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. ZŠ Plzeň
Kapacita školy podle školského rejstříku 810
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Speciální třídy Ne
Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ano
Zajištění dietního stravování Ne
Školní družina

Kapacita: 245

 • 6.00 – 8.45 h
 • 11.40 – 16.00 h (v pondělí až čtvrtek kroužky školní družiny minimálně do 17.00 h)
Školní klub Ne
Průměrný počet žáků na třídu 26
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 3 / 26
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina
Rozšířená výuka předmětů Ne
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Kapacita školní jídelny 700 stravovaných

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Hravá Aj
Kroužky sportovní
 • Pohybové hry
 • Rytmix
 • Florbal
 • Tenis
 • Pozemní hokej
 • Sokol
 • Spirit Dance
 • Atletika
Kroužky hudební
 • Půlhodinka s flétničkou
Kroužky výtvarné
 • Keramické
 • Kreativ
Kroužky ostatní
 • Kuchtík
Zpět na výpis