15. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 15. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Terezie Brzkové 33 – 35, 318 00 Plzeň. Odloučené pracoviště Křimice, Průkopníků 290, 322 00 Plzeň – Křimice
Městský obvod MO Plzeň 3, MO Plzeň 5 - Křimice
Školský obvod Plzeň - 3, Plzeň - 5
Ředitel(ka) Mgr. Soňa Pavelková
Telefon 378 027 350
E-mail pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz
Web https://zs15.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Škola plná života
Kapacita školy podle školského rejstříku 1110
Kapacita školní jídelny 1 230 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 22
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 5/24
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Rozšířená výuka předmětů
  • hudební modul
  • výtvarný modul
  • přírodovědný modul
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ne
Školní družina

Kapacita: 480

  • 6.00 – 7.40 h
  • 11.40 – 17.00 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy
  • HV, VV, sborový zpěv
Další zaměření - cizí jazyky
  • Aj od 1. r.
  • Nj v 7. – 9. r.
Další zaměření - jiné
  • přírodovědné zaměření na 2. st.

Kroužky

Kroužky vzdělávací
  • široká nabídka zájmových kroužků na webu školy
Kroužky sportovní Ano
Kroužky hudební Ano
Kroužky výtvarné Ano
Kroužky ostatní Ano
Zpět na výpis