14. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 14. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Zábělská 25, 312 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 4
Školský obvod Plzeň - 4
Ředitel(ka) Mgr. Helena Lišková
Telefon 378 027 300
E-mail skola@zs14.plzen-edu.cz
Web https://zs14.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená (v 1. a 6. ročníku "Škola mostem k budoucnosti")
Kapacita školy podle školského rejstříku 650
Kapacita školní jídelny 600 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 26
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 3 / 23
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina, Ruština
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Rozšířená výuka předmětů
 • Anglický jazyk
 • Matematika (fyzika, chemie, výpočetní technika)
 • Tv
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ano
Školní družina

Kapacita: 270

 • 6.00 – 7.45 h
 • 11.45 – 17.00 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport
 • tělesná výchova – jen ve 3., 4., 5. r., podpora všestranné fyzické zdatnosti a sportovního talentu
Další zaměření - výchovy
 • tvořivé zaměření v  4., 8., 9. ročníku
Další zaměření - cizí jazyky
 • NJ, RJ
Další zaměření - jiné
 • přírodovědné zaměření v 8. a 9. ročníku

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Fj
 • Konverzace v Nj
 • Hravá Aj
Kroužky sportovní
 • Atletika
 • Tenis
 • Pohybové hry
 • Mažoretky
 • Florbal
 • Tanečky
 • Fotbal
Kroužky hudební
 • Rolničky I a Rolničky II
Kroužky výtvarné
 • Keramika
 • Výtvarný
Kroužky ostatní

 

 • Kroužek deskových her
Zpět na výpis