13. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace – odloučené pracoviště Táborská 28, Plzeň
Krátký název zařízení 13. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Habrmannova 45, 326 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 2 - Slovany
Školský obvod Plzeň - 2
Ředitel(ka) Mgr. Zdeňka Vrátníková
Telefon 378 028 700
E-mail skola@zs13.plzen-edu.cz
Web https://zs13.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Škola – cesta k poznání
Kapacita školy podle školského rejstříku 650
Kapacita školní jídelny 750 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 25
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 2/23
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina, Ruština
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Rozšířená výuka předmětů Ne
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy

Škola má zřízeny 2 přípravné třídy ve školním roce 2023/24.

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Do hlavní budovy školy – nájezdová rampa k hlavnímu vchodu, výtah pro přístup všech podlaží, upravená toaleta pro postižené. Lze bezbariérově zpřístupnit i školní jídelnu.

Školní družina

Kapacita: 210

 • po – pá 6.00 – 7.45 h
 • po – čt 11.40 – 17.00 h
 • pá 11.40 – 16.30 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport
 • v 1. r. hodina pohybových her nad rámec výuky TV
 • plavecká příprava 1. a 2. r.
 • florbalová průprava 1. r.
 • pololetní plavecký výcvik 3. – 4. r.
Další zaměření - výchovy
 • Výtvarná dílna
 • Technické praktikum jako volitelný předmět
Další zaměření - cizí jazyky
 • anglický jazyk od 1. třídy
 • konverzace v Aj jako volitelný předmět
Další zaměření - jiné
 • volitelné předměty – Finanční gramotnost, Mediální výchova, Počítačová grafika

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • škola nabízí širokou škálu kroužků, bližší informace na webových stránkách školy
Kroužky sportovní Ano
Kroužky hudební Ano
Kroužky výtvarné Ano
Kroužky ostatní
 • dramatický
 • vaření
Zpět na výpis