11. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 11. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Baarova 31, 301 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 3
Školský obvod Plzeň - 3
Ředitel(ka) Mgr. Vladimíra Holá
Telefon 378 028 601
E-mail skola@zs11.plzen-edu.cz
Web https://zs11.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Barevné vzdělávání
Kapacita školy podle školského rejstříku 660
Průměrný počet žáků na třídu 27
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 2 / 30
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Rozšířená výuka předmětů
  • Tělesná výchova
Speciální třídy

1. – 9. ročník – třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Prostory v celém přízemí školy.

Školní družina

Kapacita: 210

  • 6. 00 – 8. 00 h (v případě děleného vyuč. do 8. 45)
  • od konce výuky do 17.00 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport

Od 6. ročníku sportovní třídy (rozvoj sportovní všestrannosti).

Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
  • Aj
Kroužky sportovní
  • Pozemní hokej
Kroužky hudební Ne
Kroužky výtvarné
  • Keramika
Kroužky ostatní Ne
Zpět na výpis