10. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 10. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) nám. Míru 6, 301 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 3
Školský obvod Plzeň - 3
Ředitel(ka) Mgr. Lubomíra Vlachá
Telefon 378 027 252
E-mail skola@zs10.plzen-edu.cz
Web https://zs10.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Sluníčko
Kapacita školy podle školského rejstříku 650
Průměrný počet žáků na třídu 27
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 3/ 23
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Rozšířená výuka předmětů
  • Anglický jazyk – od 1. ročníku
  • Německý  jazyk – od 6. ročníku
  • Informatika – od 6. ročníku
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Bezbariérový přístup vchodem ze školního hřiště, uvnitř školy lze použít schodolez. V každém patře školy je upravená toaleta.

Školní družina

Kapacita: 180

  • 6.00 – 8.00 h
  • 11.45-16.45 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky

Aj, Nj (Aj od 1. roč., Nj od 6. roč.)

Další zaměření - jiné

Informatika (6. – 9. roč.)

Kroužky

Kroužky vzdělávací
  • Příprava na přijímací zkoušky
  • Čtenářský kroužek
Kroužky sportovní Ne
Kroužky hudební Ne
Kroužky výtvarné Ne
Kroužky ostatní Ne
Zpět na výpis