1. ZŠ

Obecné

Typ zařízení:
Název zařízení: 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 1. ZŠ
Adresa (odkaz na mapu) Západní 1597/18, 323 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 1
Ředitel(ka) Mgr. et Bc. Radek Dolenský
Web https://www.zs1plzen.cz
Školský obvod Plzeň - 1
Telefon 378 028 211
E-mail 1zs@plzen.eu

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Kapacita školy podle školského rejstříku 1170
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Speciální třídy

Rozšířená výuka cizích jazyků a těl. výchovy.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ano
Zajištění dietního stravování Ano
Školní družina

Kapacita 420

Provozní doba:

 • 6.00 h  –  7.40 h
 • po skončení výuky do 17.00 h
Školní klub Ne
Průměrný počet žáků na třídu 24
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 5 / 22
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina, Francouzština
Rozšířená výuka předmětů
 • Francouzský nebo německý jazyk
 • Tělesná výchova
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Kapacita školní jídelny 1 500 stravovaných

Zaměření

Další zaměření - sport

Atletika, fotbal, lukostřelba, moderní a estetická gymnastika, hokej

Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky

Anglický, francouzský a německý jazyk.

Další zaměření - jiné

Program Začít spolu, využití iPadů ve výuce.

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Angličtina
 • FIE kroužek
 • Minecraft – Comman programování
 • příprava na přijímací zkoušky z Ma
Kroužky sportovní
 • Aerobic
 • Atletický
 • Sportovní hry
 • Florbal
 • Fotbal
 • Gymnastika
 • INLINE bruslení
 • Plavání
 • Spirit Dance
 • Stolní tenis
 • Zumba pro děti
Kroužky hudební
 • Andílci
 • Kytarový kroužek
Kroužky výtvarné
 • Keramika
Kroužky ostatní
 • Fotografický kurz Cvak
Zpět na výpis