ZŠ a MŠ při FN

Obecné

Typ zařízení: ZŠ a MŠ
Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80
Krátký název zařízení ZŠ a MŠ při FN
Adresa (odkaz na mapu) alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 1
Školský obvod Plzeň - 1
Ředitel(ka) Mgr. Alice KOZÁKOVÁ
Telefon 377 103 138
E-mail zsfn@cmail.cz
Web https://www.skola-pri-fn-plzen.cz/

Detaily

Kapacita školy podle školského rejstříku MŠ - 50, ZŠ - 300
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ne
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Rozšířená výuka předmětů Ne
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ne
Školní družina Ne
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací Ne
Kroužky sportovní Ne
Kroužky hudební Ne
Kroužky výtvarné Ne
Kroužky ostatní Ne
Zpět na výpis