ZŠ a MŠ Božkov

Obecné

Typ zařízení: ZŠ a MŠ
Název zařízení: Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace
Krátký název zařízení ZŠ a MŠ Božkov
Adresa (odkaz na mapu) Vřesinská 17, 326 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 2 - Slovany
Školský obvod Plzeň - 2
Ředitel(ka) Mgr., Bc. Hana Stýblová
Telefon 378 027 021
E-mail styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz
Web https://zsbozkov.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu MŠ - Námořníci z Božkova!
ZŠ - Škola pro všechny
Kapacita školy podle školského rejstříku MŠ - 32, ZŠ - 149
Kapacita školní jídelny 200 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 23
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 1 / 25
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Rozšířená výuka předmětů Ne
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

V budově lze využít schodolez.

Školní družina

Kapacita: 110

  • 6.30 – 8.00 h (Po, Út, Čt do 8.45 h)
  • 11.30 – 16.30 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport
  • v rámci kroužku školní družiny – pořádání sportovních soutěží
Další zaměření - výchovy
  • přípravný sborový zpěv
Další zaměření - cizí jazyky
  • výuka Aj od 1.ročníku navazující na výuku AJ v MŠ
Další zaměření - jiné
  • základní vzdělávání se zaměřením na všeobecný rozvoj, pro nadané žáky je v rámci daných oblastí vyučována čtenářská a matematická dílna

Kroužky

Kroužky vzdělávací Ano
Kroužky sportovní Ano
Kroužky hudební Ano
Kroužky výtvarné Ano
Kroužky ostatní Ano
Zpět na výpis