Tyršova ZŠ a MŠ

Obecné

Typ zařízení: ZŠ a MŠ
Název zařízení: Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, p.o.
Krátký název zařízení Tyršova ZŠ a MŠ
Adresa (odkaz na mapu) U Školy 7, 326 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 8 - Černice
Školský obvod Plzeň - 2
Ředitel(ka) Mgr. Bc. Věra Šimečková
Telefon 378 027 001
E-mail tyrsovazs@gmail.com
Web https://tyrsovazsams.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu Začít spolu od začátku
Kapacita školy podle školského rejstříku MŠ - 74, ZŠ - 145
Kapacita školní jídelny 300 stravovaných, odl. pr. výdejna MŠ - 56 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 24
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 1/27
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Rozšířená výuka předmětů Ne
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Bezbariérový přístup je do tělocvičny, jídelny, vstupní haly a výtahem se lze dostat do 1. NP.

Školní družina

Kapacita: 120

 • 7.00 – 7.40 h
 • od konce vyučování – 16.30 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • PC kroužek
 • Pokročilé PC
 • Aj klub I
 • Aj klub II
 • Angličtina pro MŠ
Kroužky sportovní
 • Pohybové hry a jóga
 • Kolečkové brusle
 • Atletické hry I, II
 • Basketbal I, II
 • Taneční kroužek I, II
 • Gymnatlon I, II
 • Florbal I, II, III
Kroužky hudební
 • Hra na ukulele
 • Flétna – začátečníci
 • Sboreček
Kroužky výtvarné
 • Šití
 • Animační kroužek I, II
 • Keramika
Kroužky ostatní
 • Šachy
 • Otevřená dílna PC
Zpět na výpis