Benešova ZŠ a MŠ

Obecné

Typ zařízení: ZŠ a MŠ
Název zařízení: Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Krátký název zařízení Benešova ZŠ a MŠ
Adresa (odkaz na mapu) Doudlevecká 35, 301 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 3
Školský obvod Plzeň - 3
Ředitel(ka) Mgr. Iveta Žižková
Telefon 378 028 560
E-mail skola@benesovazs.plzen-edu.cz
Web http://www.benesovaskola.cz/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu MŠ - Pojďte děti, budeme si hrát, svět a sebe poznávat
ZŠ - Škola nejen hokejová
Kapacita školy podle školského rejstříku MŠ - 122, ZŠ - 690
Kapacita školní jídelny 518 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 28
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 3 / 27
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina, Francouzština
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Rozšířená výuka předmětů
 • tělesná výchova
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ne
Školní družina

Kapacita: 150

 • 6.00 – 7.45 h (8.50 h)
 • 11.40 – 17.00 h
Školní klub Ano
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport
 • Hokej
 • Florbal
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky
 • Výuka ukrajinského jazyka
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Příprava na přijímací zkoušky
 • Zdokonalování v Aj
Kroužky sportovní
 • Florbal
 • Aerobic
Kroužky hudební

Hudebně – dramatický

Kroužky výtvarné
 • Keramický
Kroužky ostatní
 • Robotika
 • Přírodovědný
Zpět na výpis