7. ZŠ a MŠ

Obecné

Typ zařízení: ZŠ a MŠ
Název zařízení: 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 7. ZŠ a MŠ
Adresa (odkaz na mapu) Brněnská 36, 323 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 1
Školský obvod Plzeň - 1
Ředitel(ka) Mgr. Ilona Skálová
Web https://zs7.plzen.eu
Telefon 378 027 200, 378 027 201
E-mail skola@zs7.plzen-edu.cz

Detaily

Název školního vzdělávacího programu MŠ - Podaná ruka
ZŠ - Škola pro všechny
Kapacita školy podle školského rejstříku MŠ - 104, ZŠ - 620
Přípravné třídy Ano

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Speciální třídy Ne
Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Bezbariérově přístupné přízemí, 1. patro budovy, jídelna a WC v přízemí hlavní budovy a celý nový pavilon školy.

Zajištění dietního stravování Ne
Školní družina

Kapacita: 350

  • 6.00 – 8.00 h
  • 11.40 – 16.30 h
Školní klub Ne
Průměrný počet žáků na třídu 25
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 3 / 22
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina
Rozšířená výuka předmětů Ne
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Kapacita školní jídelny 720 stravovaných

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
  • Aj
  • Přírodovědný
Kroužky sportovní
  • Sportovní hry
Kroužky hudební
  • Zpívání s kytarou
  • Flétna
Kroužky výtvarné
  • Výtvarníček
Kroužky ostatní
  • Keramický
  • Taneční
Zpět na výpis