7. ZŠ a MŠ

Obecné

Typ zařízení: ZŠ a MŠ
Název zařízení: 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 7. ZŠ a MŠ
Adresa (odkaz na mapu) Brněnská 36, 323 00 Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 1
Školský obvod Plzeň - 1
Ředitel(ka) Mgr. Blanka Hránková
Web https://zs7.plzen.eu
Telefon 378 027 200, 378 027 201
E-mail skola@zs7.plzen-edu.cz

Detaily

Název školního vzdělávacího programu MŠ - Podaná ruka
ZŠ - Škola pro všechny
Kapacita školy podle školského rejstříku MŠ - 104, ZŠ - 620
Přípravné třídy Ano

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Speciální třídy Ne
Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Bezbariérově přístupné přízemí, 1. patro budovy, jídelna a WC v přízemí hlavní budovy a celý nový pavilon školy.

Zajištění dietního stravování Ne
Školní družina

Kapacita: 350

 • 6.00 – 8.00 h
 • 11.40 – 16.30 h
Školní klub Ne
Průměrný počet žáků na třídu 24
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 3 / 24
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina
Rozšířená výuka předmětů Ne
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Kapacita školní jídelny 720 stravovaných

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Anglický jazyk pro 2. roč. – 1.
 • Anglický jazyk pro 2. roč. – 2.
 • Anglický jazyk pro 2. roč. – 3.
 • Kluby pro žáky ZŠ :
  – Badatelské, zaměřené na fyziku a přírodopis
 • Klub občanského vědomí a demokratického myšlení – Školní parlament
 • „Dopraváček“ ve spolupráci se SŠPD (4x ročně)
 • Přírodovědný kroužek (ŠD)
Kroužky sportovní
 • Sportovní a pohybové hry pro 1. třídy (ŠD)
 • Sportovní a pohybové hry pro 2. – 5. třídy (ŠD)
 • Taneční kroužek (ŠD)
 • Taneční přípravka
Kroužky hudební
 • Zpívání s kytarou
 • Flétna pro začátečníky
 • Pěvecký sbor (5. – 9. třídy
Kroužky výtvarné
 • Umělecká dílna
 • Keramický kroužek 1. (ŠD)
 • Keramický kroužek 2. (ŠD)
 • Keramický kroužek 3. (ŠD)
 • Keramický kroužek 4. (ŠD)
 • Výtvarný kroužek 1 (ŠD)
 • Výtvarný kroužek 2 (ŠD)
Kroužky ostatní
 • Dramatický kroužek
Zpět na výpis