17. ZŠ a MŠ

Obecné

Typ zařízení: ZŠ a MŠ
Název zařízení: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organilzace
Krátký název zařízení 17. ZŠ a MŠ
Adresa (odkaz na mapu) Malická 1, 301 00 Plzeň, odloučená pracoviště: Zručská cesta 4, Plzeň a Křížkova 2, Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 1
Školský obvod Plzeň - 1
Ředitel(ka) Mgr. Zuzana Houdková
Telefon 378 028 511
E-mail skola@zs17.plzen-edu.cz
Web https://zs17.plzen.eu/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu MŠ - Objevuj nepoznané a hledej sám sebe
ZŠ - Tvořivá škola pro každého
Kapacita školy podle školského rejstříku MŠ - 98, ZŠ - 455
Kapacita školní jídelny 512 stravovaných, odl. pr. Bílá Hora - 68 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 22
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 2 / 24
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina, Ruština
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Rozšířená výuka předmětů
 • anglická konverzace
 • informatika
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ne
Školní družina

Kapacita: 150

 • 6.00 – 7.40 h
 • 11.40 – 16.30 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ano

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné
 • škola určená pro bezplatnou jazykovou přípravu žáků cizinců

Kroužky

Kroužky vzdělávací
 • Anglický
 • Badatelský
Kroužky sportovní
 • Zumba
Kroužky hudební Ano
Kroužky výtvarné Ne
Kroužky ostatní
 • Literárně – dramatický
 • Mladý youtuber

Ve školní družině:

 • Anglický
 • Výtvarný
 • Keramika
 • Šikovné ruce
Zpět na výpis