16. ZŠ a MŠ

Obecné

Typ zařízení: ZŠ a MŠ
Název zařízení: 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 16. ZŠ a MŠ
Adresa (odkaz na mapu) Americká třída 30, 301 38 Plzeň, odloučená pracoviště: ZŠ Plzeň-Radčice, V Radčicích 20; MŠ Plzeň-Radčice, Stromková 29; MŠ Plzeň-Malesice, Ke Kostelu 3
Městský obvod MO Plzeň 3, MO Plzeň 7 - Radčice, MO Plzeň 9 - Malesice
Školský obvod Plzeň - 3, Plzeň - 5
Ředitel(ka) Mgr. Eva Peisarová
Telefon 378 028 420-3
E-mail skola@zs16.plzen-edu.cz
Web https://duhovaskola.plzen-edu.cz/

Detaily

Název školního vzdělávacího programu MŠ - Duhová školka
ZŠ - Duhová škola
Kapacita školy podle školského rejstříku MŠ - 75, ZŠ - 552
Kapacita školní jídelny 450 stravovaných, odl. pr. Radčice výdejna ZŠ - 100 stravovaných, odl. pr. Radčice MŠ - 100 stravovaných
Průměrný počet žáků na třídu 18
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě 3 / 17
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) Angličtina
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) Němčina
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ano
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ano
Rozšířená výuka předmětů Ne
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ano

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Bezbariérovost zajištěna pomocí schodolezu v hlavní budově na Americké třídě 30.

Školní družina

Kapacita: 130

ŠD Americká 

  • 06.00 h  – 7.40 h
  • 11.40 – 16.30 h

ŠD Radčice 

  • 06.30 h – 7.40 h
  • 11.40 – 16.45 h
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací
  • Čtenářský klub
Kroužky sportovní Ne
Kroužky hudební
  • URBACT (projekt OnStage)
Kroužky výtvarné
  • Keramika (ZŠ Radčice)
Kroužky ostatní
  • Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení
  • Doučování napříč ročníky
Zpět na výpis