11. ŠJ

Obecné

Typ zařízení: ŠJ
Název zařízení: 11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 11. ŠJ
Adresa (odkaz na mapu) Baarova 31, Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 3
Školský obvod Plzeň - 3
Ředitel(ka) Ing. Petra Majerová
Telefon Tel. ředitelka: 377 377 554, mobil 725 907 330
E-mail MajerovaPe@sj11.plzen-edu.cz
Web https://11sjplzen.cz/

Detaily

Kapacita školní jídelny 1 500 stravovaných, odl. pr. Litice - 200 stravovaných
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ne
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Rozšířená výuka předmětů Ne
Speciální třídy Ne
Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) Ano
Školní družina Ne
Školní klub Ne
Zajištění dietního stravování Ne

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací Ne
Kroužky sportovní Ne
Kroužky hudební Ne
Kroužky výtvarné Ne
Kroužky ostatní Ne
Zpět na výpis