10. ŠJ

Obecné

Typ zařízení: ŠJ
Název zařízení: 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, příspěvková organizace
Krátký název zařízení 10. ŠJ
Adresa (odkaz na mapu) nám. Míru 2443/4, Plzeň
Městský obvod MO Plzeň 3
Školský obvod Plzeň - 3
Ředitel(ka) Mgr. Bc. Olga Süssová
Web http://www.jidelna-bory.cz
Telefon Tel. ředitelka: 602 478 338, Tel. šéfkuchař: 602 478 435, Tel. pokladna a záznamník: 773 832 171
E-mail info@jidelna-bory.cz

Detaily

Přípravné třídy Ne

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Speciální třídy Ne
Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy)

Výtah do I. patra + bezbarierové WC

Zajištění dietního stravování Ne
Školní družina Ne
Školní klub Ne
Rozšířená výuka předmětů Ne
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace Ne
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení Ne
Kapacita školní jídelny 1 500 stravovaných

Zaměření

Další zaměření - sport Ne
Další zaměření - výchovy Ne
Další zaměření - cizí jazyky Ne
Další zaměření - jiné Ne

Kroužky

Kroužky vzdělávací Ne
Kroužky sportovní Ne
Kroužky hudební Ne
Kroužky výtvarné Ne
Kroužky ostatní Ne
Zpět na výpis