Aktivity hudební

Soubory pro distanční výuku

 • Rampouší cinkání (.pdf 690 KB)

  Nauč se s mrazíkem Karlíkem písničku o rampouchu. Tato aktivita u děti rozvíjí hudební cítění, smysl pro rytmus, sluchové vnímání a paměť. Zároveň u nich rozvíjí slovní zásobu, jemnou motoriku, děti si procvičí pojmy a získají povědomí o tom, co je to rampouch.

  Věková skupina: 5 – 6

  Materiál připravila: 37. MŠ

 • Zimní čekání - písnička (.pdf 405 KB)

  Cílem této aktivity je rozvoj zájmu o hudbu, rozvoj smyslového vnímání, vytváření pozitivního vztahu k hudbě, poznávání lidových tradic.

  Věková skupina: 5 – 6

  Materiál připravila: 81. MŠ

 • Sobí písnička (.pdf 327 KB)

  Cílem této aktivity je rozvoj zájmu o hudební formu sdělení, rozvoj smyslového vnímání, vytváření pozitivního vztahu k hudbě. Děti získají povědomí o tom, kdo je sob.

  Věková skupina: 5 – 6

  Materiál připravila: 81. MŠ