Výzva k podávání návrhů na udělení Ocenění v oblasti školství za šk. rok 2021/22

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlašuje 7. ročník výzvy k podávání návrhů na udělení Ocenění za školní rok 2021/2022.

Ocenění nominují jednotliví ředitelé základních a mateřských škol, které zřizuje město Plzeň a v otevřených kategoriích i veřejnost. Ocenění je uděleno jednotlivci a může být uděleno i in memoriam, bude udělováno za významnou činnost nebo počin, který přispěl k rozvoji školy, základního a mateřského školství v kompetenci města Plzeň.

Ocenění bude pro školní rok 2021/2022 vyhlášeno v 6 kategoriích:

  1. Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy“) – otevřená kategorie pro veřejnost
  2. Pedagog roku základní školy – otevřená kategorie pro veřejnost
  3. Pedagog roku mateřské školy – otevřená kategorie pro veřejnost
  4. Provozní zaměstnanec roku – otevřená kategorie pro veřejnost
  5. Mecenáš plzeňského školství
  6. Mimořádný počin plzeňského školství – otevřená kategorie pro veřejnost

Žádáme veřejnost a jednotlivé ředitele mateřských a základních škol zřizovaných statutárním městem Plzeň, aby zasílali návrhy nominací jednotlivých kategorií. Návrhy na udělení Ocenění za školní rok 2021/2022 mohou v otevřených kategoriích předkládat fyzické i právnické osoby, v kategorii Mecenáš plzeňského školství předkládají návrhy ředitelé škol případně zřizovatel.

Nominace na cenu musí být podána písemnou či elektronickou formou (formuláře k vyplnění viz zde: formular_nominace ). Součástí přihlášky je zdůvodnění, proč navrhujete kandidáta na ocenění – max. 1 A4.

Nominace se podávají do 13. května 2022 na adresu:

Statutární město Plzeň

Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMP
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

nebo prostřednictvím elektronického formuláře zaslaného na el. adresu: solcova@plzen.eu. Rozhodující je datum odeslání.

Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 14. 6. 2022 ve 14.00 h.

Text vyhlášení viz zde: Ocenění v oblasti školství za šk.r. 2021_22

Mohlo by vás zajímat

15. 09. 2022 | Alena Zajíčková |

Začleňování ukrajinských dětí do mateřských a základních škol – Включення українських дітей у дитячі садки та початкові школи

viz zde/дивіться тут: Začleňování ukrajinských dětí_Включення українських дітей  

28. 07. 2022 | Alena Zajíčková |

Dodatečný termín zvláštního zápisu ukrajinských dětí do mateřské školy . Додатковий термін спеціального зарахування українських дітей до дитячого садка.

Pro děti, které se z nějakého důvodu nedostavily k řádnému termínu zápisu, který probíhal ve dnech 11. – 12. července…