MO MZDR – ochrana dýchacích cest – účinnost od 1. 11. 2021

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

 

sdělujeme, že dne 27. 10. 2021 vydalo MZDR Mimořádná opatření k ochraně dýchacích cest s účinností od 1. 11. 2021. Současně končí platnost k 31. 10. 2021 MO MZDR č.j.: 15757/2020-60/MIN/KAN ze dne 22. 10. 2021. Na základě těchto informací upozorňujeme především na část I, 2., písm. e)

 

„Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

  1. e) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání“

 

Povinnost používat respirátory při výuce platí pro všechny neočkované pedagogické pracovníky, tedy i pedagogické pracovníky mateřských škol.

 

 

Na základě nově tohoto vydaného MO s platností od 1. 11. 2021 končí možnost, že pedagogičtí pracovníci mateřských škol nemuseli nosit při výuce respirátor.

 

Prosíme o rozeslání na školy a školská zařízení ve Vaší působnosti.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

S pozdravem

 

JUDr. Jaroslava Havlíčková

vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

tel:377195529

fax:377195548

e-mail:jaroslava.havlickova@plzensky-kraj.cz

htpp://www.plzensky-kraj.cz

 

 

 

Mohlo by vás zajímat

15. 09. 2022 | Alena Zajíčková |

Začleňování ukrajinských dětí do mateřských a základních škol – Включення українських дітей у дитячі садки та початкові школи

viz zde/дивіться тут: Začleňování ukrajinských dětí_Включення українських дітей  

28. 07. 2022 | Alena Zajíčková |

Dodatečný termín zvláštního zápisu ukrajinských dětí do mateřské školy . Додатковий термін спеціального зарахування українських дітей до дитячого садка.

Pro děti, které se z nějakého důvodu nedostavily k řádnému termínu zápisu, který probíhal ve dnech 11. – 12. července…