Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 50 Základní školy  : 28 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

ZUŠ

Název zařízení:

Základní umělecká škola Elementária, Jesenická 1262/11, s.r.o.

Adresa:

Jesenická 1262/11, 323 00 Plzeň-město

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Kontakty:

Webové stránky:

www.zuselementaria.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Kapacita ZŠ / počet dětí:

Celkový počet žáků ZŠ / průměrný počet žáků na třídu:

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

Volitelný jazyk:

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Speciální třídy:

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Podmínkou pro zařazení do přípravné třídy je žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení.)

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Další zaměření - sport:

Další zaměření - výchovy:

Další zaměření - cizí jazyky:

Další zaměření - jiné:

Kroužky:

Kroužky vzdělávací:

Kroužky sportovní:

Kroužky hudební:

Kroužky výtvarné:

Kroužky ostatní:

Školní družina:

Školní klub:

Zajištění stravování – dietní stravování:

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru