Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

ZŠ a MŠ

Název zařízení:

Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace

Adresa:

Vřesinská 17, 326 00 Plzeň

Školský obvod:

2

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. et Bc. Hana Stýblová

Kontakty:

Tel.: 378 027 021
E-mail: styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zsplzenbozkov.cz

Název školního vzdělávacího programu MŠ:

Námořníci z Božkova!

Kapacita MŠ podle školského rejstříku:

30

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Škola pro všechny

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

120

Průměrný počet žáků na třídu:

21

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

1 / 25

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

Volitelný jazyk:

Rozšířená výuka předmětů:

Ne

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

V budově lze využít schodolez.

Další zaměření - sport:

Ano

v rámci kroužku školní družiny - pořádání sportovních soutěží

Další zaměření - výchovy:

Ano

přípravný sborový zpěv, sborový zpěv (nepovinné předměty)

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

výuka Aj od 1.ročníku navazující na výuku AJ v MŠ

Další zaměření - jiné:

Ano

základní vzdělávání se zaměřením na všeobecný rozvoj, pro nadané žáky je v rámci daných oblastí vyučována čtenářská a matematická dílna

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Scilearn výukový program
 • Konverzace v Aj
 • Věda nás baví

Kroužky sportovní:

Ano

 • Pohybové hry
 • Zdravé cvičení
 • Zumba s Hankou
 • Sportovní hry

Kroužky hudební:

Ano

 • Hra na flétnu
 • Hra na kytaru

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Výtvarná dílna

Kroužky ostatní:

Ano

 • Zdravé vaření
 • Dramatický kroužek

Školní družina:

Ano

kapacita: 90 míst

provozní doba:

 • 6.30 - 8.00 h (Út do 8.45 h)
 • 11.30 - 16.30 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru