Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 50 Základní školy  : 28 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

ZŠ a MŠ

Název zařízení:

Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, p.o.

Adresa:

U Školy 7, 326 00 Plzeň

Školský obvod:

2

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Věra Šimečková

Kontakty:

Tel.: 378 027 001
E-mail: tyrsovazs@gmail.com

Webové stránky:

www.tyrsovazsams.plzen.eu

Název školního vzdělávacího programu MŠ:

Začít spolu od začátku

Kapacita MŠ / počet dětí:

74 / 74

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Začít spolu od začátku

Kapacita ZŠ / počet dětí:

144 / 144

Celkový počet žáků ZŠ / průměrný počet žáků na třídu:

144 / 24

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

1 / 26

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

Volitelný jazyk:

Rozšířená výuka předmětů:

Ne

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Podmínkou pro zařazení do přípravné třídy je žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Částečně bezbariérový přístup - podkroví a učebny v 1. NP bezbariérově přístupné nejsou.

Další zaměření - sport:

Ne

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • PC kroužek
 • Pokročilé PC
 • Čtenářský klub
 • Angličtina MŠ I, II, III
 • Klub AJ
 • Docvičování AJ
 • Věda nás baví
 • Klub deskových her

Kroužky sportovní:

Ano

 • POI (Žonglování)
 • Zdravotní TV (Nepovinný předmět)
 • Florbal I, II

Kroužky hudební:

Ano

 • Hudební školička I, II
 • Flétna – začátečníci, pokročilí

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Artefiletika
 • Šití
 • Animace
 • Animace pro pokročilé

Kroužky ostatní:

Ano

 • Šachový kroužek I, II
 • Taneční výchova I, II
 • Dramatická výchova

Školní družina:

Ano

kapacita: 120 míst

provozní doba:

 • 7.00 - 7.40 h
 • od konce vyučování - 16.30 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru