Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace

Adresa:

Jiráskovo náměstí 10, 326 00 Plzeň

Školský obvod:

2

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

PaedDr. Antonín Herrmann

Kontakty:

Tel: 378 028 680
E-mail: ZSMa@mzs.plzen-edu.cz 

Webové stránky:

www.masarykovazs.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Škola pro Evropu

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

480

Průměrný počet žáků na třídu:

25

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

2 / 26

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

FJ, NJ

Volitelný jazyk:

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • anglický jazyk od 1. ročníku
 • informatika od 4. ročníku
 • základy robotiky (I. stupeň)
 • robotika (II. stupeň)

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Bezbariérový přístup je možný do přízemí a suterénu budovy po vybudované nájezdové plošině z areálu školního dvora – přístup je do školní jídelny v suterénu, do PC učebny v přízemí – zde se také nachází bezbariérové WC. Pro vnitřní bezbariérový pohyb byl pořízen schodolez.

Další zaměření - sport:

Ne

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

AJ od 1. ročníku

Další zaměření - jiné:

Ano

 1. rozšířená výuka informačních a komunikačních technologií (výuka informatiky již od 4. ročníku)
 2. rozšíření technické výchovy na II. stupni - 2 hodiny týdně v 6. - 9. roč.
 3. environmentální výchova (školní zahrada v zahradě dominikánského kláštera)

Kroužky:

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Konverzace AJ
 • Robotika
 • Hravá matematika
 • Čtenářská dílna
 • další kroužky doučovací dle možnosti školy a zájmu žáků

Kroužky sportovní:

Ano

 • Pohybové hry
 • Turistický kroužek
 • Florbal
 • Míčové hry
 • Košíková
 • Volejbal
 • Turistický kroužek
 • Aerobic

Kroužky hudební:

Ano

 • pěvecký sbor Beránci

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Výtvarný kroužek (výtvarné činnosti)
 • Keramika
 • Fotografický kroužek

Kroužky ostatní:

Ano

 • Vaření

Školní družina:

Ano

kapacita: 120 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 7.45 h
 • 11.40 - 16.30 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ano

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru