Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace

Adresa:

nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň

Školský obvod:

1

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Helena Brunclíková

Kontakty:

Ústředna: 378 028 901
Sekretariát: 378 028 922
E-mail: skola@bzs.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.boleveckazs.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Školní vzdělávací program Bolevecké základní školy Plzeň pro základní vzdělávání, 24.6.2013

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

500

Průměrný počet žáků na třídu:

22

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

3 / 17

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ

Volitelný jazyk:

Rozšířená výuka předmětů:

Ne

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ano

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Vstup do školy bezbariérový, ve vnitřních prostorách bezbariérovost zajištěna použitím schodolezu.

Další zaměření - sport:

Ano

 • házená, volejbal

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

 • nabídka jazykových kurzů (Aj, Nj, Fj, Rj) pro žáky i dospělé zájemce v rámci doplňkové činnosti školy

Další zaměření - jiné:

Ano

 • nabídka kurzů v rámci doplňkové činnosti školy:
 1. Keramika pro děti a dospělé
 2. Logopedická péče "Obratné jazýčky" (určeno pro děti 0. a 1. ročníku) – zaměření na správnou výslovnost
 3. Český jazyk pro cizince
 4. Anglické odpoledne - ve ŠD ve 2. pol.

Kroužky:

 

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Kroužek robotiky - ŠD

Kroužky sportovní:

Ano

 • ŠD – cvičení s jógou
 • sportovní hry

Kroužky hudební:

Ne

Kroužky výtvarné:

Ano

 • ŠD – výtvarný

Kroužky ostatní:

Ano

 • lidových tanců "Boleváček"
 • ŠD - divadelní kroužek

Školní družina:

Ano

kapacita: 230 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 9.00 h (Po a Pá pouze do 8.00 h)
 • 11.40 - 16.30 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru