Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 50 Základní školy  : 28 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

ZŠ a MŠ

Název zařízení:

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace

Adresa:

Doudlevecká 35, 301 00 Plzeň

Školský obvod:

3

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Iveta Žižková

Kontakty:

Tel.: 378 028 560
E-mail: skola@benesovazs.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.benesovaskola.cz

Název školního vzdělávacího programu MŠ:

Pojďte děti, budeme si hrát, svět a sebe poznávat

Kapacita MŠ / počet dětí:

44 / 44

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Škola nejen hokejová

Kapacita ZŠ / počet dětí:

540 / 393

Celkový počet žáků ZŠ / průměrný počet žáků na třídu:

393 / 22

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

2 / 22

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, FJ

Volitelný jazyk:

NJ, Fj

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

  • tělesná výchova

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Podmínkou pro zařazení do přípravné třídy je žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ne

Další zaměření - sport:

Ano

  • hokej
  • florbal

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

Kroužky vzdělávací:

Ano

  • Aj pro MŠ, ZŠ
  • Příprava na přijímací zkoušky z Čj, Ma

Kroužky sportovní:

Ano

  • Florbal

Kroužky hudební:

Ne

Kroužky výtvarné:

Ne

Kroužky ostatní:

Ano

  • Šikulky
  • Základy zdravé výživy
  • další kroužky budou případně otevřeny dle zájmu žáků (podrobné informace na webových stránkách školy)

Školní družina:

Ano

kapacita: 120 míst

provozní doba:

  • 6.00 - 17.00 h

Školní klub:

Ano

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru