Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace

Adresa:

Gerská 32, 323 23 Plzeň

Školský obvod:

1

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Bc. Jiří Rymeš (do doby řádného jmenování ředitele školy po vyhlášeném konkursním řízení)

Kontakty:

Tel: 378 028 801
E-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zs34.plzen-edu.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Škola pro Vaše děti

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

720

Průměrný počet žáků na třídu:

24

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

2 / 16

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, RJ

Volitelný jazyk:

0

Rozšířená výuka předmětů:

Ne

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Částečně - bez školní jídelny, některých učeben 1. stupně a heren školní družiny.

Další zaměření - sport:

Ano

basketbal, pozemní hokej (v rámci zájmové činnosti)

Další zaměření - výchovy:

Ano

hudební výchova (hra na flétnu, pěvecké sbory)

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • příprava k přijímacím zkouškám z Ma a Čj
 • přírodovědný
 • angličtina hrou

Kroužky sportovní:

Ano

 • stolní tenis
 • plavání
 • basketbal
 • netradiční sportovní hry
 • pozemní hokej
 • volejbal

Kroužky hudební:

Ano

 • hra na flétnu
 • pěvecký sbor Jiřičky

Kroužky výtvarné:

Ano

 • keramika
 • šikovné ruce

Kroužky ostatní:

Ano

 • vaření

Školní družina:

Ano

kapacita: 180 míst

provozní doba:

 • 6.00 -7.40 h
 • 11.40 - 16.30 h

Školní klub:

Ano

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru