Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace

Adresa:

T. Brzkové 31, 318 00 Plzeň

Školský obvod:

3

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Radek Růžička

Kontakty:

Telefon: 378 027 411
E-mail: zs33@zs33.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zs33plzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 33. ZŠ Plzeň

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

700

Průměrný počet žáků na třídu:

23

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

3 / 21

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, RJ

Volitelný jazyk:

0

Rozšířená výuka předmětů:

Ne

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

bezbariérový přístup do plaveckého bazénu : - vstup, WC, vnitřní prostory bazénu, vstup do bazénu (rampa)

bezbariérový přístup do školy : - vstup hlavním vchodem, WC, třída, šatna (v přízemí školy)

Další zaměření - sport:

Ano

 • fotbal (Regionální fotbalová akademie Plzeň, FC Viktoria Plzeň a ostatní)
 • florbal (Florbalová škola Plzeň)
 • aerobní pohybové formy (Pohybové studio JaR Plzeň)

ve třídách se sportovním zaměřením jsou zastoupeny i další sporty:

 • tenis
 • stolní tenis
 • plavání
 • triatlon
 • synchronizované plavání
 • lehká atletika
 • lukostřelba
 • softbal
 • gymnastika
 • moderní gymnastika
 • aerobik / tanec
 • házená
 • moderní pětiboj
 • volejbal
 • hokej
 • bojové sporty
 • americký fotbal
 • cyklistika
 • basketbal
 • judo
 • hokejbal
 • jezdectví
 • cheerleaders

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

Kroužky vzdělávací:

Ano

 

 • LOGO kroužek
 • Příprava na střední školu - český jazyk
 • Příprava na střední školu - matematika
 • Němčina pro začátečníky
 • Školní knihovna
 • Malý přírodovědec
 • Český jazyk pro cizince
 • Procvičování českého jazyka


Kroužky sportovní:

Ano

 • Kroužek fotbalu
 • Aerobik
 • Gymnastika hrou
 • Sportovní - míčové hry
 • Plavání
 • Sportovní - rozvíjení pohybových dovedností zaměřené na atletiku
 • Jóga

 

Kroužky hudební:

Ne

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Šikulka
 • Keramika

Kroužky ostatní:

Ano

 • Dětské dopravní hřiště pro veřejnost
 • Dopravní
 • Hry na interaktivní tabuli
 • Dopravní výchova

Školní družina:

Ano

kapacita: 300 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 7.40 h
 • 11.45 - 17.00 h

Školní klub:

Ano

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru