Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace

Adresa:

E. Krásnohorské 10, 323 00 Plzeň

Školský obvod:

1

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Miluše Kurzová

Kontakty:

Tel.: 378 028 765
E-mail: zs31@zs31.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zs31.plzen-edu.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Škola pro 21. století

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

850

Průměrný počet žáků na třídu:

23

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

4 / 20

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, Rj

Volitelný jazyk:

0

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • tělesná výchova

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Škola je plně bezbariérová, plošiny, WC pro TP žáky, spec. učebna pro TP žáky.

Další zaměření - sport:

Ano

 • Sportovní třídy 6. - 9. roč. – házená, judo, gymnastika, lední hokej, lehká atletika.
 • Na 1. st. je v každém ročníku 1 třída se sportovním zaměřením.

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ano

Škola úspěšně integruje tělesně postižené žáky.

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • anglický jazyk 
 • informatika
 • matematika, český jazyk – příprava na střední školu
 • seminář z Čj pro 6.r.
 • seminář z Čj a MA pro 5. r.
 • fyzikální hrátky

Kroužky sportovní:

Ano

 • zumba a aerobic
 • zdravotní Tv
 • florbal
 • míčové hry
 • lehká atletika
 • košíková
 • sportovní gymnastika

Kroužky hudební:

Ano

 • flétničky

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Výtvarka

Kroužky ostatní:

Ano

 • Brain jogging (pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami)
 • deskové hry a stolní hry
 • dopravní výchova
 • modelář

Školní družina:

Ano

kapacita: 330 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 7.40 h (v případě děleného vyučování do 8.45 h)
 • 11.40 - 16.30 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru