Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace

Adresa:

Rodinná 39, 312 00 Plzeň

Školský obvod:

4

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Bc. Pavla Jedličková

Kontakty:

Tel.: 378 028 880
E-mail: jedlickovapa@zs28.plzen-edu.cz, skola@zs28.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zs28plzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Tvořivá škola pro všechny

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

700

Průměrný počet žáků na třídu:

25

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

2/29

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, Rj

Volitelný jazyk:

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • tělesné výchovy 
 1. na I. stupni Pohybové hry 
 2. na II. stupni Sportovní hry

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Další zaměření - sport:

Ano

Rozšířená výuka Tv:

 • od 1. ročníku o 1 hodinu Pohybových her na I. stupni
 • v 6. a 7. ročníku o 1 hodinu Sportovních her
 • realizace projektu "Děti na startu"

Další zaměření - výchovy:

Ano

 • Keramika -  nepovinný předmět od 2. ročníku
 • Dramatická výchova - 1 hodina v 8. ročníku
 • Sborový zpěv - nepovinný předmět od 2. ročníku

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

 • Anglický jazyk od 1. ročníku, v 8. a 9. ročníku volitelný předmět Anglická konverzace
 • Německý jazyk nebo Ruský jazyk v 7. - 9. ročníku po 2 hodinách

Další zaměření - jiné:

Ano

 • Výuka ICT (Informační a komunikační technologie) od 5. ročníku s celkovou časovou dotací 1 hodina týdně (Robotika, Počítačová grafika)

Kroužky:

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Hravé experimenty
 • Minecraft

Kroužky sportovní:

Ano

 • Šachy
 • Dětská jóga Judynka
 • Lakros
 • Plážový volejbal
 • Basketbal
 • Florbal
 • Společenské tance

Kroužky hudební:

Ano

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Šikulové

Kroužky ostatní:

Ne

Školní družina:

Ano

kapacita: 300 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 8.00 h
 • 11.40 - 17.00 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru