Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace

Adresa:

Skupova 22, 301 00 Plzeň. Odloučené pracoviště ZŠ Litice, Přeučilova 12, Plzeň-Litice

Školský obvod:

3

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Eva Švolbová

Kontakty:

Tel.: 378 028 631
E-mail: skola@zs26.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zs26plzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Tvořivě pro život

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

665

Průměrný počet žáků na třídu:

26

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

4/24

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ

Volitelný jazyk:

0

Rozšířená výuka předmětů:

Ne

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Instalace pojízdného zařízení - boční schodiště a tělocvična školy.

Další zaměření - sport:

Ano

 • tenis

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • anglický jazyk
 • příprava na přij. zkoušky z českého jazyka
 • příprava na přij. zkoušky z matematiky
 • šachový kroužek

Kroužky sportovní:

Ano

 • stolní tenis
 • atletika
 • aerobik
 • tenisová akademie
 • basketbal
 • pohybové hry
 • turistický

Kroužky hudební:

Ne

Kroužky výtvarné:

Ano

 • keramika
 • paličkování

Kroužky ostatní:

Ano

 • Mladý záchranář
 • Prnkací fotbal

Školní družina:

Ano

kapacita: 320 míst

provozní doba:

ZŠ Skupova

 • 6.00 - 8.45 h (Po - Pá dělené vyučování)
 • 11.45-17.00 h

 

ZŠ Litice

 • 6.00 - 7.40 h
 • 11.45 - 17.00 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru