Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

25. základní škola, Chválenická 17, příspěvková organizace

Adresa:

Chválenická 17, 326 00 Plzeň

Školský obvod:

2

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Eliška Syřínková

Kontakty:

Tel.: 378 028 470
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.zs25plzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Škola Fair Play – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

940

Průměrný počet žáků na třídu:

25

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

4 / 24

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, RJ

Volitelný jazyk:

AJ

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • Tělesná výchova se zaměřením na badminton, basketbal a golf
 • Hudební a výtvarná výchova

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Další zaměření - sport:

Ano

badminton, basketbal, golf

Další zaměření - výchovy:

Ano

výtvarná, tělesná, hudební

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

anglický jazyk od 1. třídy

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Kroužek AJ pro žáky ŠD - 1., 2., 3. roč.
 • Kroužek informatiky - 1., 2., 3., 4. roč.
 • Chovatelský a pěstitelský kroužek – 3. – 9. roč.
 • Kroužek Radouš – 3. – 5. roč.
 • Fyzikální pokusohraní - 4. – 9. roč.
 • Kroužek logického myšlení - 3. - 9. r.

Kroužky sportovní:

Ano

 

 • Sportík - 1., 2., 3., 4. roč.
 • Badmintonový kroužek - 1., 2., 3., 4., 5. roč.
 • Basketbalový kroužek – 1. – 5. roč.
 • Kroužek florbalu - 3., 4., 5. roč.
 • Kroužek lezení - 3. – 7. roč.
 • Kroužek jógy - 1. – 4. roč.
 • Kroužek aerobiku - 1., 2., 3., 4., 5. – 9. roč.
 • Kroužek sportovního a společenského tance – 1. – 2., 3. – 5. roč.
 • Golfový kroužek – 1. – 5. roč.
 • Kroužek baseballu - 1. – 5. roč.

Kroužky hudební:

Ano

 • Zpěváčci - 1. – 2. roč.
 • Rolničky - 3. – 5. roč.

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Keramický kroužek - 2. – 5. roč.
 • Šikulky - 2. - 5. r.

Kroužky ostatní:

Ano

 • Logopedická nápravná péče - 1. – 2. roč.
 • Dětský divadelní loutkový soubor – Limetky - 6. – 9. roč.
 • Loutkové a maňáskové divadélko - Jahůdky - 2. – 3. roč.
 • Divadelní kroužek Propadlo - 3. - 5. r.
 • Divadelní přípravka Oponka - 1. roč.
 • Divadelní kroužek - Dividlo - 6. – 9. roč.
 • Dramatický kroužek Dramaťáček - 2. – 4. roč.
 • Mediálek - 4. – 9. roč.

Školní družina:

Ano

kapacita: 550 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 7.45 h
 • 11.45 - 17.00 h

Školní klub:

Ano

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru