Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

Adresa:

Na Dlouhých 49, 312 00 Plzeň

Školský obvod:

4

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Božena Světlíková

Kontakty:

Tel.: 378 028 731 – ústředna
E-mail: skola@zs22.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.22zsplzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Radost z vědění, radost ze života

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

780

Průměrný počet žáků na třídu:

26

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

3 / 27

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, RJ, FJ, konverzace v Aj

Volitelný jazyk:

0

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • Cizí jazyk - od 3. ročníku
 • Informatika - od 6. ročníku
 • Tělesná výchova - od 6. ročníku

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ano

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Další zaměření - sport:

Ano

tělesná výchova

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

anglický, německý

Další zaměření - jiné:

Ano

informatika

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • deskové hry
 • informatika
 • badatelský

Kroužky sportovní:

Ano

 • atletika
 • florbal
 • mažoretky
 • sportovní hry
 • tenis
 • volejbal
 • základy tance
 • fotbal

 

Kroužky hudební:

Ano

 • pěvecký sbor

Kroužky výtvarné:

Ne

Kroužky ostatní:

Ano

 • včelařský

Školní družina:

Ano

kapacita: 300 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 9.00 h
 • 11.40 - 17.00 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ano

Copyright © 2021 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru