Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 50 Základní školy  : 28 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

Adresa:

Na Dlouhých 49, 312 00 Plzeň

Školský obvod:

4

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Božena Světlíková

Kontakty:

Tel.: 378 028 731 – ústředna
E-mail: skola@zs22.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.22zsplzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Radost z vědění, radost ze života

Kapacita ZŠ / počet dětí:

750 / 740

Celkový počet žáků ZŠ / průměrný počet žáků na třídu:

740 / 25

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

3 / 26

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, RJ, konverzace v Aj

Volitelný jazyk:

0

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

  • Cizí jazyk - od 3. ročníku
  • Informatika - od 6. ročníku
  • Tělesná výchova - od 6. ročníku

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ano

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Podmínkou pro zařazení do přípravné třídy je žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení.)

Ano

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ano

Další zaměření - sport:

Ano

atletika, tělesná výchova

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ano

anglický, německý

Další zaměření - jiné:

Ano

informatika

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

• deskové hry
• informatika

Kroužky sportovní:

Ano

• atletika
• florbal
• mažoretky
• mladý záchranář
• sportovní hry
• stolní tenis
• tenis
• volejbal
• základy tance

Kroužky hudební:

Ne

Kroužky výtvarné:

Ne

Kroužky ostatní:

Ne

Školní družina:

Ano

kapacita: 300 míst

provozní doba:

  • 6.00 - 17.00 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ano

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru