Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 50 Základní školy  : 28 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace

Adresa:

Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň

Školský obvod:

2

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Martin Prokop

Kontakty:

Tel: 378 028 441
E-mail: prokopma@zs21.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.21zsplzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Brána jazyků otevřená

Kapacita ZŠ / počet dětí:

850 / 784

Celkový počet žáků ZŠ / průměrný počet žáků na třídu:

784 / 25

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

4 / 26

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, FJ

Volitelný jazyk:

RJ

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • Aj
 • Nj
 • Fj

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Podmínkou pro zařazení do přípravné třídy je žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ne

Další zaměření - sport:

Ne

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Pokusohraní
 • Čtenářské klubíčko
 • Francouzština

Kroužky sportovní:

Ano

 • Šachy
 • Taneční skupina Karolína
 • Fitbally
 • Tančírna Siis
 • Plavání
 • Minizumba
 • Jogínci
 • Sportovní a míčové hry
 • Děti na startu
 • Lehká atletika
 • Zumba
 • Baseball
 • Florball
 • Děti na startu
 • Hooping

Kroužky hudební:

Ano

 • Flétničky

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Kreativní dílna
 • Nevšední nápady s Kačkou
 • Výtvarník
 • Paletka
 • Fotografický kroužek
 • FOKR
 • Tvořilka
 • Tvořeníčko
 • Výtvarník
 • Tvořivé ručičky

Kroužky ostatní:

Ano

 

 • Dívčí klub
 • Divadelní kroužek

Školní družina:

Ano

kapacita: 400 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 8.00 h
 • 11.40 - 17.00 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2019 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru