Hlavní navigace

V naší databázi naleznete

Mateřské školy  : 51 Základní školy  : 29 Základní umělecké školy  : 7 Školní jídelny  : 2

Typ zařízení:

Název zařízení:

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace - odloučené pracoviště Ruská 2070/81, Plzeň

Adresa:

Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň

Školský obvod:

2

Odkaz na mapu:

mapa

Ředitel(ka):

Mgr. Martin Prokop

Kontakty:

Tel: 378 028 441
E-mail: prokopma@zs21.plzen-edu.cz

Webové stránky:

www.21zsplzen.cz

Název školního vzdělávacího programu ZŠ:

Brána jazyků otevřená

Kapacita ZŠ podle školského rejstříku:

850

Průměrný počet žáků na třídu:

25

Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě:

4 / 23

Cizí jazyk (1. povinný jazyk):

AJ

Další cizí jazyk (2. povinný jazyk):

NJ, FJ

Volitelný jazyk:

RJ

Rozšířená výuka předmětů:

Ano

 • Aj
 • Nj
 • Fj

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace:

Ano

Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení:

Ne

Speciální třídy:

Ne

Přípravné třídy:

(Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.)

Ne

Bezbariérový přístup na školu včetně vnitřních prostor školy:

Ne

Další zaměření - sport:

Ne

Další zaměření - výchovy:

Ne

Další zaměření - cizí jazyky:

Ne

Další zaměření - jiné:

Ne

Kroužky:

 

Kroužky vzdělávací:

Ano

 • Čtenářské klubíčko

Kroužky sportovní:

Ano

 • Šachy
 • Taneční skupina Karolína
 • Fitbally
 • Tančírna začátečníci a mírně pokročilí
 • Plavání
 • Jogínci
 • Sportovní a míčové hry
 • Děti na startu
 • Zumba
 • Baseball
 • Florball
 • Děti na startu
 • Obruče

Kroužky hudební:

Ano

 • Flétny (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí)

Kroužky výtvarné:

Ano

 • Výtvarník
 • Fotografický kroužek
 • FOKR
 • Tvořeníčko
 • Tvořivé ručičky
 • Látkohraní

Kroužky ostatní:

Ano

 

 • Francouzština
 • Dívčí klub
 • Divadelní kroužek

Školní družina:

Ano

kapacita: 400 míst

provozní doba:

 • 6.00 - 8.00 h
 • 11.40 - 17.00 h

Školní klub:

Ne

Zajištění stravování – dietní stravování:

Ne

Copyright © 2020 Správa informačních technologií města Plzně

↑ nahoru